Nimbus ÖCKERÖ MISSIONSFÖRSAMLING
Missionsförsamlingen på Öckerö startade år 1900 och firar sitt 100-års jubileum år 2000. I januari 1999 hade församlingen 170 medlemmar. Medelåldern är relativt låg med många unga familjer och man ser ljust på framtiden. Var och en som bekänner sin tro på Bibelns Gud och hans son Jesus Kristus är välkommen att bli medlem. Den som inte vill bli medlem är ändå välkommen att delta, både i gudstjänster och övrig verksamhet.
Ungdomsarbetet samlar ca 250 barn och ungdomar i olika åldrar. Här finns föräldrar/barn-grupper, söndagsskola, lovsång/dansgrupper, scouting, konfirmationsundervisning samt bibel- och samtalsgrupper för de äldre ungdomarna. Många är engagerade som barn- och ungdomsledare i församlingen och avsätter en eller ett par kvällar i veckan för att ge öns ungdomar en bra start i livet.
Den gamla missionskyrkan har under många år varit för liten för församlingens stora och breda verksamhet. Därför var det med glädje och förväntan som församlingen köpte Nimbusområdet för att bygga nya lokaler.

Öckerö Missionsförsamling vill fördjupa kontakten med övriga funktioner i samhället för att bättre täcka de behov som finns och vara en naturlig samarbetspartner vad gäller ungdom, social verksamhet, kommunala behov, näringsliv och turism. Genom förvärvet av det nya området finns goda förutsättningar att fördjupa och utöka detta arbete. Lokalerna ska stå öppna för uthyrning till kurser, konferenser, föreningar, kommunverksamhet, festarrangemang, konserter mm.